آموزش وردپرس

کلاس سه شنبه ۹۳۱۰۰۹

امروز در کلاس مبانی یا همان کارگاه ابتدا سرکار خانمها : اقیانی و دیانتی در خصوص Vmware و سپس در جلسه دوم آقای داوودی در خصوص Networking & Firewall ارائه دادند . در ادامه هم مبحث کلاسهای حافظه و آرایه ها تدریس شد:

ضمنا مطالب ذیل به انتهای فایل PDF در قسمت دانلود نیز اضافه شد ، یعنی با دانلود مجدد فایل برنامه سازی تا امروز کلیه مطالب را دریافت نمایید .

 

1
2
3
4
5

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی