آموزش وردپرس

کلاس شنبه ۹۳۰۹۲۹

ریاضی پیش :

1
2
3

 

 

4

 

در کلاس زبان اتفاق خاصی نیوفتاد و فقط پرسش کلاسی .

 

در کلاس ریاضی علم هم مطالب ذیل گفته شد :

1
2
3
4
5

 

و سرانجام ریاضی عمومی :

1
2
3
4

ضمنا امتحان ریاضی شنبه آینده و فقط از ریاضی علم برگزار خواهد شد.

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی