آموزش وردپرس

کلاس سه شنبه ۹۳۰۹۱۱

کلاس مبانی با اطلاعیه ای که به درب آموزش نصب شده بود تا ساعت ۳ تغطیل و برگزار نشد و ساعت ۳ به بعد هم برنامه نویسی تشکیل شد و ادامه بحث حلقه ها تدریس شد :

1
2
3
4
5

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی