آموزش وردپرس

امتحان میان ترم ریاضی و کامپیوتر

امتحان میان ترم ریاضی استاد عراقی زاده شنبه ۴ هفته آینده مورخه ۹۳/۱۰/۰۶ می باشد.

امتحان میان ترم کامپیوتر استاد احمدی نژاد  ۳ شنبه ۲ هفته آینده مورخه ۹۳/۹/۲۵ می باشد.

 

همچنین ببینید

جزوه امتحان استاد تهمتن

همانگونه که اطلاع دارید بنابود استاد تهمتن امتحان پایان ترم نگیرد ولی ظاهرا آموزش موافقت …