آموزش وردپرس

کلاس سه شنبه ۹۳۰۹۰۴

کلاس مبانی فقط با آموزش از روی فایل مبانی (موجود درسایت) انجام شد و جزوه ای نوشته نشد ، ضمنا امروز آقایان صفری و مبرقع در زمینه شبکه های کامپیوتری تحقیقات خود را ارایه دادند.

ضمنا هفته آینده بنده و آقایان کرده ای و خانی در خصوص تکنولوژی VOIP و ساختارهای آن اطلاعات ارزشمندی را ارایه خواهیم داد.

در کلاس برنامه نویسی ، برنامه نویسی به زبان C  و  ++C آموزش داده شد :

1
2
3
4
5

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی