آموزش وردپرس

کلاس شنبه ۹۳۰۹۰۱

امروز صبح استاد رضایی برگه های مربوط به تکالیف را تحویل گرفتند و سپس دانشجویان بصورت انتخابی شروع به حل تمرینات پای تخته کردند و پس از آن مبحث جمله مشترک و تجزیه چندجمله ای ها را درس دادند :

 

1
2
3

تکالیف هفته آینده :

 

تمرین

پس از آن کلاس دکتر جوادی (کلاس ۳۰۳) برگزار گردید و ایشان درس ۳ کتاب را با مبحث Nuclear Energy آموزش دادند و حین درس لغات آن را گفتند و پس از آنتراکت اقدام به دیدن جزوات بچه ها و سوال پرسیدن از آنها و نمره دادن شدند و نمرات بچه ها از ۹۵ الی ۹۹ در لیست ایشان ثبت شد، ضمنا هیچ جزوه ای امروز نگفتند .

 

استاد عراقی زاده نیز مثل همیشه به موقع سرکلاس حاظر شدند و مبحث رابطه ها (Relation) را درس دادند :

 

1
2
3
4
5
6

در ریاضی عمومی هم حد راست و چپ توابع و ریشه های آنها گفته شد :

 

1
2
3
4
5

 

همچنین ببینید

جلسه ۱و۲ درس مدارمنطقی استادمهدی سرگلزایی

یک دیدگاه

  1. آل احمد مچکریم ال احمد مچکریم