آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: آذر ۱۶, ۱۳۹۳

کلاس شنبه ۹۳۰۹۱۵

استاد رضایی برگه های امتحان را تحویل دانشجویان دادند و مجددا چند مثال از تجزیه به کمک اتحادها مطرح شد و در ادامه معادله تدریس شد :   زبان ، درس ۴ کتاب تدریس شد و در ادامه زمان ها تدریس شد : (Tenses) :   در ریاضی علم هم عضو ابتدا و انتها و کرانها تدریس شد :   …

ادامه نوشته »